Skt. Francis af Assisi

  


Den Franciskanske
Sekularorden

Den Franciskanske Sekularorden

Tidligere kaldt Den Hellig Frans’ Tredjeorden er blevet grundlagt af Frans af Assisi har som formål at samle alle, som ønsker at følge Kristus i Frans’ fodspor, i et fællesskab eller fraternitet.

Medlemmerne forpligter sig til gennem deres liv i verden, i nært samarbejde med Den Katolske Kirke, at virke for genop­rettelsen af den kristne livs­holdning.

 Læs videre ...
 

 

Generelle konstitutioner art 42,1

Profesaflæggelsen er den højtidelige, kirkelige handling, hvorved kandidaten i taknemmelighed for det kald, som han/hun har modtaget af Kristus, fornyer sine dåbsløfter og offentligt bekræfter sin personlige forpligtelse til at leve efter evangeliet i verden i følge Frans' eksempel og i overens-stemmelse med OFS' regel.


Generelle Konstitutioner Artikel 42,1

 

Den franciskanske livsførelse

Evangeliet som rettesnor betyder at Sekularfranciskanernes opgave er at bestræbe sig på at virkelig­gøre evangeliet i de sammen­hænge, hvori lægfolk indgår, specielt i familien og på arbejds­pladsen. Familie­livet og arbejdet bliver således en måde at forkynde evangeliet på.

Læs videre ...


Den hellige Frans

Skt Francis

Født i Assisi i Italien i 1181 el. 82.
Død i Assisi i 1226.
Kanoniseret i 1228.
Festdag d. 4. oktober.
Værnehelgen for (bl.a.) økologi, købmænd

 Læs videre ...

 
Franciscanske festdage
 
   

Fraterniteter:  

Sekularfranciskanerne mødes i København den 3. tirsdag om måneden og i Aarhus den 3. mandag.
Der bor sekularfranciskaner i København, Randers, Silkeborg, Svendborg, Vejle, Aalborg og Århus

 Se hvordan du kontakter os ...


Franciscan Media

Franciscan Media


Vi har og sælger
Frans skrifter:
150 kr

Kontak os!