Skt. Francis af Assisi

  


Den Franciskanske
Sekularorden

Den Franciskanske Sekularorden

Den franciskanske Sekularorden (Ordo Franciscanus Saecularis, OFS) er stiftet af Den hellige Frans af Assisi i 1221. Ordenens medlemmer samles i forpligtende fællesskaber, kaldet fraterniteter, hvor lægfolk efter bedste evne stræber efter at leve i næstekærlighed, til alt som Herren har skabt, ved hjælp af en Leveregel, som Kirken har godkendt. Sekularfranciskanerne søger at efterleve Evangeliet ved at følge Frans af Assisis eksempel.

Her på siden kan du danne dig et lille overblik over, hvad OFS er; hvem Frans af Assisi er – og hvorfor og hvordan han er vores inspirationskilde og Fader til hele den Franciskanske familie. Du kan læse lidt om, hvad det vil sige at være sekularfranciskaner, og hvordan man bliver det. Derudover kan du finde yderligere inspiration i vores ”segl”, taukorset, og nogle forslag til lidt yderligere litteratur.

Hvis du har lyst til at møde os eller bare kontakt os, skal du være velkommen.

 

 

Økonomisk støtte til Ukraine

 

Link til fil med alle oplysninger om de forskellige konti


Støtte med bøn:

Hverdag rosenkrans med p. Herbert sj via Zoom kl 20 på dette zoom link.

KL 12.00 - stille bøn et par minutter der hvor du er.


Den hellige Frans

Skt Francis

Født i Assisi i Italien i 1181 el. 82.
Død i Assisi i 1226.
Kanoniseret i 1228.
Festdag d. 4. oktober.
Værnehelgen for (bl.a.) økologi, købmænd

 Læs videre ...

 
 

Fraterniteter:  

Der er fraterniteter i København, Aarhus/Esbjerg og Aalborg.

 Se hvordan du kontakter os ...

 


Franciscan Media

Franciscan Media


Vi har og sælger
Frans skrifter:
150 kr

Kontak os!